Prítomné ráno

Zobúdzam sa s príjemným pocitom sviežeho rána, kde nad obzorom už brázdi rozpálené slnko. Vstávam z postele do ďalšieho úspešného dňa a po malej rozjímacej pauzičke sa postavím pred neveľké okienko, kde sledujem zopár mráčikov, či sa niekde v blízkosti nechystá pršať.[…]

Prečítať si

Nádejný okamih, preslov

Už je to deväť rokov, čo sa do môjho blogu dostali posledné články s myšlienkami, i to veľké dielo s hľadaním Stvoriteľa. Po takejto dlhej dobe sa opäť dostávam k pocitu spísať ďalšie myšlienky a podnety. Naša existencia nám neustále poskytuje pohľady na[…]

Prečítať si

More všetkých riek

V tom kraji pieskov a močarísk bola borovica všetkým. Ako odveká ozdoba pokrývala skromnú pôdu, v hustom šíku sa približovala k dedinám, vyrábali z nej jednoduché veci potrebné v hospodárstve, stavali domy, hlobili kolísky. Vôňa živice s prvým vdychom prúdila[…]

Prečítať si

Duch v hmote

Ak máme nájsť to, čo nazývame „duch“, „esprit“ v srdci hmoty, pokúsime sa preniknúť dovnútra kvantovej zvláštnosti; stretneme sa so vzrušujúcim pokusom, ktorý už veľa rokov vyúsťuje do tajomstva. Tento pokus je známy ako dvojštrbinový experiment: predstavuje základný prvok kvantovej[…]

Prečítať si

Polia reality

Konečne sme dosiahli poslednú hranicu: tajomnú ohradu toho, čo nazývame hmotná skutočnosť. Čo je však za ňou? Nepochybne nič. Či skôr: nič ohmatateľné. Tam sa začína oblasť ducha. Oná inteligencia, onen hlboký poriadok, aký konštatujeme okolo seba, už nepotrebujú hmotnú[…]

Prečítať si

Big Bang

Na začiatku si položme otázku, tú najneodbytnejšiu, najzávratnejšiu v celom bádaní. Prečo je skôr niečo ako nič? Prečo je Bytie? To „neviem čo“, ktoré nás delí od ničoty? Čo sa stalo na začiatku a poskytlo tým zrod všetkému, čo existuje[…]

Prečítať si