Nádejný okamih, preslov

Už je to deväť rokov, čo sa do môjho blogu dostali posledné články s myšlienkami, i to veľké dielo s hľadaním Stvoriteľa. Po takejto dlhej dobe sa opäť dostávam k pocitu spísať ďalšie myšlienky a podnety. Naša existencia nám neustále poskytuje pohľady na[…]

Prečítať si