Dávny poklad

Uznanlivosť? Dobrá vôľa? Solidarita? Tolerancia? Zle je so slovami. Obchádzam totiž slovo „láska“ bojazlivo, opatrne teraz v čase vianočnom. Ale nielen preto ho obchádzam, lebo je to prí­liš veľké slovo, lebo mu hrozí­ nebezpečenstvo frázy, ale aj preto, lebo skrýva[…]

Prečítať si