Newcombov paradox

Jedným z pretrvávajúcich a neustále diskutovaných filozofických problémov, je otázka slobodnej vôle. Je správanie človeka predvídateľné alebo je jeho konanie slobodné? Predstavte si situáciu, v ktorej Vás niekto vyzve k zdvihnutiu pravej alebo ľavej ruky, pričom Vám povie, že pred chvíľou[…]

Prečítať si