Duch v hmote

Ak máme nájsť to, čo nazývame „duch“, „esprit“ v srdci hmoty, pokúsime sa preniknúť dovnútra kvantovej zvláštnosti; stretneme sa so vzrušujúcim pokusom, ktorý už veľa rokov vyúsťuje do tajomstva. Tento pokus je známy ako dvojštrbinový experiment: predstavuje základný prvok kvantovej[…]

Prečítať si

Polia reality

Konečne sme dosiahli poslednú hranicu: tajomnú ohradu toho, čo nazývame hmotná skutočnosť. Čo je však za ňou? Nepochybne nič. Či skôr: nič ohmatateľné. Tam sa začína oblasť ducha. Oná inteligencia, onen hlboký poriadok, aký konštatujeme okolo seba, už nepotrebujú hmotnú[…]

Prečítať si

Big Bang

Na začiatku si položme otázku, tú najneodbytnejšiu, najzávratnejšiu v celom bádaní. Prečo je skôr niečo ako nič? Prečo je Bytie? To „neviem čo“, ktoré nás delí od ničoty? Čo sa stalo na začiatku a poskytlo tým zrod všetkému, čo existuje[…]

Prečítať si

Hľadanie Stvoriteľa

Vždy ma lákalo tajomstvo: tajomstvo samej skutočnosti. Prečo je Bytie? Po prvý raz sa z obzoru vedomostí vynárajú odpovede. Ďakujem filozofovi Jeanovi Gittonovi, členovi Francúzskej akadémie vied, ktorý je vo Francúzsku označovaný ako posledný veľký kresťanský filozof a bratom Bogdanovcom,[…]

Prečítať si