O mne

Kto som? človek … (smiech)

zrejme v tých dobrých rokoch, ktorý svoj čas radšej obetuje na rôzne iné záujmy ako žiť pre peniaze, moc a podobné „životne dôležité“ veci. Ovplývam vlastnými myšlienkami, úvahou a empirickým prístupom. Nie je také náročné pochopiť životné súvislosti, ak vám to váš mozgový výkon dovoľuje. Narodil som sa ako väčšina – z matky. Do môjho vienka boli vložené iné predpoklady pre život, ako pre dnešné štandardné spoločensky ovplyvnené publikum.

Čo si predstaviť pod pojmom inteligencia?

“Vo všeobecnosti sa za kladné prejavy inteligencie považuje najmä rýchla a správna orientácia v nových situáciách, ktorá sa zakladá na rýchlom postrehu, správnom zhodnotení potrebných informácii a na vyvodení správnych záverov; ďalej je to všímavosť, chápavosť, logickosť, kritickosť, originálnosť, schopnosť odhaľovať jemné, skryté, ťažko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely; všestrannosť a schopnosť záujmov, nenásytná zvedavosť, bohatý slovník a presné stručné vyjadrovanie.”

Ak prijmeme myšlienku, podľa ktorej realita je iba ovocie interakcií polí medzi základnými entitami, o ktorých nevieme nič alebo takmer nič, musíme súhlasiť aj s tým, že svet sa tak trochu podobá krivému zrkladlu, v ktorom zachytávame raz lepšie a inokedy horšie odrazy čohosi, čo pre nás navždy zostane nepochopiteľné.

Nixo

Ak mi potrebujete niečo dôležité oznámiť, využite formulár: