Newcombov paradox

Jedným z pretrvávajúcich a neustále diskutovaných filozofických problémov, je otázka slobodnej vôle. Je správanie človeka predvídateľné alebo je jeho konanie slobodné? Predstavte si situáciu, v ktorej Vás niekto vyzve k zdvihnutiu pravej alebo ľavej ruky, pričom Vám povie, že pred chvíľou na papier napísal, ktorú ruku zodvihnete. Je možné, aby urobil takúto predpoveď s pravdepodobnosťou väčšou ako náhodnou?

V roku 1960, William Newcomb, fyzik z Kalifornskej Univerzity, predložil problém voľby, ktorá vrhá zaujímavé svetlo na problém slobodnej voľby. Aj napriek dlhému obdobiu, ktoré uplynulo od jeho vzniku, ešte aj dnes je tento problém velmi diskutovaný a dostáva sa mu nemalej pozornosti.

V tejto hre, prezentovanej Robertom Nozickom, sú dvaja hráči, Bytosť (1) a Človek. Človek má pred sebou dve čierne krabice. Krabica1 obsahuje 1,000$ a Krabica2 je buď prázdna alebo obsahuje 1,000,000$. Človek má na výber z dvoch možností. Môže vziať len obsah Krabice 2, alebo obsah oboch krabíc. Bytosť, ktorá má veľmi dobrú predpovedaciu schopnosť, včera urobila svoju predikciu o tom, čo človek dnes urobí. Ak predpovedala, že človek dnes vezme obsah oboch krabíc, tak nechala Krabicu 2 prázdnu. Ak však predpokladala, že človek vezme len Krabicu 2, tak do nej dala 1,000,000$.

  • (1) Môže to byť Boh, ak by mal čas hrať takéto hry, alebo to môže byť nejaké stvorenie s extra mentálnou silou. Podstatné je, že Človek má dôvod veriť vo veľmi dobrú predikčnú silu Bytosti

Nastáva už len otázka: Čo by mal Človek urobiť? Mal by vziať obe krabice, alebo len Krabicu 2?

Problém v tomto prípade je, že existujú zmysluplné argumenty pre voľbu ktorejkoľvek stratégie.

ARGUMENT1: Predpokladajme, že Človek zoberie obe krabice. Bytosť to s vysokou pravdepodobnosťou predpokladala a preto nechala Krabicu 2 prázdnu a z tohto dôvodu dostane Človek s vysokou pravdepodobnosťou $1,000. Na druhej strane, ak Človek zoberie len obsah Krabice 2, Bytosť to takmer určite predpokladala a dala $1,000,000 do Krabice 2. Človek uprednostní $1,000,000 pred $1,000 a teda zvolí stratégiu vzatia len Krabice 2.

ARGUMENT2: Bytosť urobila svoju predpoveď včera a teda do Krabice 2 $1,000,000 buď dala alebo nedala. Čo Človek dnes urobí tento fakt nijako nezmení. Ak je Krabica 2 plná a Človek vezme obe krabice, nič nestratí, práve naopak dostane navyše $1,000. Ak je však Krabica 2 prázdna a on vezme obe krabice dostane aspoň $1,000 z prvej krabice. Nech teda Bytosť predpovedala čokoľvek, je pre Človeka v každom prípade lepšie vziať obe krabice.