Hľadanie Stvoriteľa

Vždy ma lákalo tajomstvo: tajomstvo samej skutočnosti. Prečo je Bytie? Po prvý raz sa z obzoru vedomostí vynárajú odpovede.

Ďakujem filozofovi Jeanovi Gittonovi, členovi Francúzskej akadémie vied, ktorý je vo Francúzsku označovaný ako posledný veľký kresťanský filozof a bratom Bogdanovcom, ktorí sú uznávaní odborníci v oblasti teoretickej fyziky a astrofyziky za ich skvelé myšlienky a fyzikálne podložené materiály.

Postupne v jednotlivých článkoch sa preukážu dôkazy o existencii tajomného vyššieho poriadku: