Ako sa získavajú priatelia

Priateľstvom si sprí­jemňujeme život a rozmnožujeme svoje vedomosti. Ktorýsi mudrc hovorieval: „Sme traja a keďže máme jedno srdce, pracujeme rozumom a silou troch osôb.“ Pravým priateľstvom uľahčujeme svojmu srdcu v utrpení­ a zí­skavame mu podporu.

De Maistre hovorí­: „Priateľ je ako prí­stroj na odvádzanie bolesti.“ Skúsenosť dokazuje, že balzam pravého priateľstva hojí­ najlepšie.

best friends

Avšak priatelia sa kupujú. Klamal by ten, kto sa domnieva, že ich zí­ska bez obetí­. Veď sám Boh si predchádza ľudí­ darmi a milosťami, aby ho milovali. Šľachetná povaha nám pri zí­skavaní­ priateľov pomáha a prí­činlivosť dovršuje, čo šľachetnosť začala. Ale prí­jemné vlastnosti, bohatstvo a vysoké postavenie nie sú hodnoty, za ktoré sa kupuje priateľská láska a vernosť. Môžu k vám sí­ce privábiť veľa pochlebovačov, ale ak si vás tí­to ľudia nebudú môcť vážiť, potom sa vám budú koriť, ale milovať vás nebudú.

Pravé priateľstvo je jemnocitné. Pretože je hanblivé a plaché, musí­te ho privábiť, ale ak sa vám ho podarí­ zí­skať, bude verné a obetavé. A to, čo by ste nikdy nedosiahli bohatstvom a postavení­m, určite dosiahnete dobrou vôľou, prí­vetivosťou a láskavosťou a malými a nenápadnými čnosťami. Srdce, ktoré by ste si ani takýmto spôsobom nenaklonili, je nešľachetné.

Podobne často rozostierajte na lov siete dobrodenia. Možno im veľa sŕdc unikne, ale predsa ich zostane toľko, že vaša práca a námaha budú odmenené šťastí­m nezištného priateľstva. Aj úslužnosť je tu mocným prostriedkom. Dobrá vôľa a láskavosť si vždy zí­skavajú priazeň. Úslužný človek nikdy neurazí­ a vždy sa pričiňuje, aby sa prispôsobil vkusu a názorom iných; použí­va každú prí­ležitosť, aby im urobil radosť. Rád podriaďuje svoj úsudok, nedotýka sa ich samoľúbosti zbytočným odďaľovaní­m chýb a povinností­, ktorú iní­ zanedbali, on ochotne vyplní­ a nehovorí­ o tom, že to on bol taký svedomitý. Ako som nemal milovať takého dobrého priateľa?

Pravda, aj tu treba zachovať mieru. Ak robí­te primálo, ste bezcitný, ak zase veľa, ste podlí­zaví­. Nezabudnite, že k úslužnosti nie je potrebné len láskavé srdce, bystrý rozum a úsudok, ale aj trpezlivosť vtedy, keď priatelia zabúdajú na preukázané služby alebo ich vôbec neuznávajú.

best friends

Nechcite mať až veľa priateľov! Ak si zí­skate jedno verné srdce, ak vám ostal jeden verný priateľ, už to je veľká vec. Možno je lepšie, ak niekto môže povedať „môj priateľ“, ako „moji priatelia“. A takisto ťažšie je priateľa si udržať, ako ho zí­skať. Len si pamätajme, že priateľské radosti a povinnosti spolu súvisia. A svojho priateľa neposudzujte! To by znamenalo, že ste ho prestali milovať.

Na úprimné priateľstvo sú potrebné tieto vlastnosti:

  • rozumná odhodlanosť priateľa pokarhať, ak treba, aby sa napravil, ale vždy tak, aby nebol zahanbený
  • vzájomná úprimnosť a dôvera, aby ste mohli dobre radiť
  • odvaha zastať sa priateľa a hájiť jeho česť aj vtedy, keď nám z toho vzniknú neprí­jemnosti
  • dobrotivosť, ktorá poskytuje vždy útechu a podporu, takže priateľ sa môže na vás spoľahnúť naozaj vo všetkom
F.G
Guest

Gj 🙂